Tuesday, April 3, 2012

नसोध्नु कहिल्यै परदेशीलाई

नसोधे हुन्छ परदेशीलाईई
भनेर खुशी केकेमा हुन्छ
खुसीहरु सबै साटेपछि
मन बेसरी रुन्छ

नसोध्नु कहिल्यै परदेशीलाई
भनेर सुख कहाँ हुन्छ
परदेशमा हुँदा परिवारका लागि
पैसामा खुसी साटेको हुन्छ ।

नसोध उसलाई
परिश्रम के हो, विश्राम के हो
यी सबै कुरा स्वयमले
उतै भोगेको हुन्छ ।

नसोध्नु कहिल्यै परदेशीलाई
देशको माया कहाँ कति हुन्छ
सम्झेर देश हरेकदिन
एकपल्ट उ त मरेको हुन्छ ।